Javascript slideshow

(Full size images)

 

  Flash slideshow

(Images scaled down.
Right-click on images and select 'open in a new window' for full size version)
(No panoramas)

 

Bergen - Trondheim, June 1 2010 © Anne Rudsengen

The album consists of pictures of Sognefjorden, Jostedalsbreen glacier, Stryn peaks, the Sunnmøre alps and Tafjord & Trollheimen mountains


Keywords: Øygarden, Askøy, Holsnøy, Sognefjorden, Brossviksåta, Lifjell, Bordlia, Høyangerfjorden, Åkrenipa, Seglet, Fuglsetfjorden, Bugeheii, Høyanger, Draget, Jostefonn, Skarvedalsbreen, Grønningsstølsvatnet, Gottophesten, Kjøsnesfjorden, Grovabreen, Sygnesandsnipa, Femtevatnet, Trollavatnet, Troget, Jostedalsbreen, Bings Gryte, Grensevarden, Nyken, Storenyken, Kattanakken, Langedalsbreen, Myklebustbreen, Ramnane, Kvitekoll, Storfonn, Daurmål, Eggjanibba, Gallen, Snønipa, Vora, Skjorta, 1874m, Odinsbreen, Larsnibba, Dauremålet, Svartenibba, Oldedalen, Skarsteinsfjellet, Nonsnibba, Lovatnet, Kjenndalskruna, Nordfjord, Kjelkevarden, Bødalsfjellet, Strynekåpa, Erdalen, Strynevatnet, Greidungshyrna, Hjellehyrna, Hjelledalen, Skipedalshyrna, Lodalskåpa, Skålefjellet, Skålebreen, Bings Brekuppel, Tindefjellet, Havaldetreet, Kåpevatnet, Tverrfjellet, Sætrefjellet, Sunndalen, Nuken, Rinddalshyrna, Midtstolhyrna, Stolhyrna, Sandskarhyrna, Tystigbreen, Oppljosegga, Kvitlenova, Raudeggi, Skjerdingsdalsbreen, Mårådalsbreen, Storskredfjellet, Skorene, Torvløysa, Tolleknivsegga, Svartegga, Sæterhornet, Grødet, Stranda, Roaldshornet, Neskopptindane, Illstigfjellet, Illstigegga, Krynkelen, Litlehornet, Storfjellet, Breifjellet, Sylkoppegga, Knutkoppegga, Høgstolen, Hesten, Storbua, Nonstinden, Middagstinden, Skjervan, Høghornet, Øspetinden, Høgsvora, Jolgrøhornet, Høgtunga, Seljebottinden, Geitebottinden, Romsdalen, Fossafjellet, Fugleleikhøa, Mongegjura, Dønttinden, Vermetinden, Vermedalen, Alterhøa, Midthøa, Hånådalstinden, Salknappen, Skarfjellet, Tua, Breitinden, Finnan, Bispen, Store Trolltind, Romsdalshorn, Kalskråtinden, Vengetind, Midthøin, Rangåtind, Evelsfonnhøa, Hauduken, Juratind, Isfjorden, Sjøvdøla, Kyrkjetaket, Slåtthøa, Vikesoksa, Breitelnebba, Reinstinden, Fløtatind, Goksøyra, Ryssdalsnebba, Staveskoren, Slotthøa, Hovsnebba, Fulånebba, Kaldfonna, Storkalkinn, Litlkalkinn, Sunndalsøra, Sunndalsfjorden, Dordinakkan, Vikfjellet, Vettafjellet, Smisetnibba, Viromkjerringa, Innerdalen, Innerdalstårnet, Tågå, Store Trolla, Kongskrona, Dronningkrona, Vinnufjellet, Skjerdingen, Grinaren, Slangelifjellet, Todalsøra, Todalsfjorden, Viromdalen, Storsomrungnebba

1. Øygarden, Askøy, Holsnøy 2. Sognefjorden, western part 3. Fjord junction 4. Høyangerfjorden 5. Above Draget 6. Above Jostefonn 7. Above Kjøsnesfjorden 8. Bings Gryte - Jostedalsbreen 9. Above Jostedalsbreen 10. Above Jostedalsbreen 11. Above Jostedalsbreen 12. Above Jostedalsbreen 13. Above Jostedalsbreen 14. Stryn mountains 15. Stryn mountains 16. Sunnmørsalpane 17. Tafjord mountains 18. Above Romsdalen 19. Eikesdalsvatnet peaks 20. Sunndal peaks 21. Sunndal peaks 22. Trollheimen outskirts

No Javascript:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22